Červen

V měsíci červnu nás čekali tři soutěže. První týden jsme měli takový menší den dětí. Ty další týdny jsme převážně hráli hry. V sobotu 15. jsme jeli na soutěž do Třebýcinky, další týden jsme měli jet do Lužan, ale pro velkou nemocnost jsme nejeli. Při posledním hasičáku jsme měli šermířské vystoupení a v sobotu 29. poslední soutěž. Ještě jsme se domluvili a nácvik před soutěží v červenci a vše jsme zakončili soutěží v Borovech.

Dětský den

V pátek 7.6.2013 jsme místo hasičáku měli dětský den. Sešli jsme se na hřišti, kde jsme plnili různé soutěže. Házeli jsme kroužky na lahve s pitím, sráželi kuželky hadicí, stříkali ze džberovek,  chodili ve trojici na prknech, skákali v pytli a stříleli na špejle. Za každou splněnou disciplínu jsme dostali bonbon nebo lízátko. Na špejlích jsme měli přivázané bonbony a lízátka. Chodili jsme střílet po dvojicích a kdo se trefil do špejle, vzal si bonbon. Stříleli jme tak dlouho, dokud jsme nesestřelili všechny špejle. Po ukončení soutěží jsme si mohli hrát s míčem. Nakonec jsme si opekli buřty, rozdělili zbytek bonbonů a šli domů.


Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Třebýcinka - hasičská soutěž

V sobotu 15.6. jsme jeli na soutěž do Třebýcinky. Jeli dvě družstva. V Třebýcince jsme obsadili stůl s lavičkami a čekali až bude nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli, že nejprve poběží družstvo z Borov, poté naši starší a nakonec nejmladší. Když běželi starší, měli naše savce a stříkačku z Borov. Vše jsme měli připravené a běželi jsme, ale savce nám nešli našroubovat, a tak jsme smotali hadice a vzali si vlastní stříkačku a vše si znovu připravili. Tentokrát nám všechno šlo a útok jsme bez problémů dokončili. Smotali jsme hadice malým a pomohli jim připravit základnu. Protože to jsou ještě školkáčci, běželi s ni mi starší holky, aby jim pomohli spojit hadice. Malým se útok povedl. Následovalo vyhlášení dětí. Všechna družstva za svůj výsledek dostala meloun. Ten jsme hned rozkrájeli a snědli.

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Poslední hasiči

V pátek 28.6. jsme měli poslední hasiče. Sešli jsme se na hřišti, kde jsme připravili stoly a židle pro rodiče, protože jsme měli domluvené šermířské vystoupení. Ještě jsme zametli a připravili občerstvení. Ve 20:30 jsme měli šermířské představení. To bylo velice pěkné, poté dostali vystupující klobásy. Když byla tma, začala ohnivá show. Viděli jsme různé kousky s ohněm. Po skončení jsme poděkovali hlasitým potleskem. A tím jsme skončili hasičský rok 2012/2013. Popřáli jsme si hezké prázdniny a šli domů.

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Borovy - hasičská soutěž

V sobotu 29.6. jsme jeli na soutěž do Borov. Jela dvě družstva. Po příjezdu do Borov nám počasí moc nepřálo, protože začalo pršet, ale později přestávalo. Nejprve běželo družstvo z Borov, poté naši starší a nakonec nejmladší. Malým i starším se útok povedl. Za odměnu a snahu jsme dostali veliký dort.

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová