Duben

V dubnu jsme stále chodili do sálu kulturního domu. Tam jsme cvičili štafety požárních dvojic. Dali jsme si dohromady družstva a začali zkoušet. Holky, Monika, Lucka, Natka a Lenka, zkoušeli zapojení požárního útoku na soutěž do Nýrska. Také si zkoušeli ještě štafetu. Dále jsme sráželi kuželky hadicí a malým jsme přinesli žíněnky, aby mohli dělat kotouly. Holky chodili zkoušet štafetu ven před kulturák. 14.dubna jeli holky na soutěž do Nýrska. Ještě jsme se fotili jednotlivě na nové webové stránky. Koncem měsíce už bylo docela pěkně, a my šli na hřiště zkoušet štafetu požárních dvojic, štafetu 4x60 metrů a požární útok. Také jsme nacvičili útok CTIF. Mladší cvičili na soutěž do Běšin štafetu požárních dvojic a požární útok. Starší zatím cvičili štafetu 4x60 metrů a štafetu požárních dvojic. 28.dubna jeli mladší na soutěž do Běšin.

 

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Jarní soutěž v Nýrsku - 14.4.2013

V soboru 14.dubna jeli holky s Pavlem do Nýrska na soutěž. Soutěžili v trojčlenných družstvech. Když jsme přijeli, šli jsme se zapsat a potom jsme si dali malou snídani (hranolky). Potom jsme šli na hřiště, kde jsme okukovali kde co je. Při nástupu nás přivítali a popřáli nám hodně štěstí a my šli plnit disciplíny. Jako první jsme šli na vodorovné lano, které všichni přešplhaly. Potom jsme šli na kuželky. Ty nám jako každý rok nešly. Dále jsme šly na štafetu, která se nám povedla. Jako další jsme splnili zapojení požárního útoku, které se nám velice povedlo a měly jsme druhý nejlepší čas. Potom jsme šli na uzle, ty jsme zavázaly bezchybně. Předposlední disciplína byly věcné prostředky. Ty jsme také uměly. A poslední disciplína byla topografie. Dvě měly značky a jedna mapu. Toto se nám také povedlo. Když jsme odevzdali lístek s výsledky, šly jsme se převléci a potom na hranolky. Když měl být nástup, začalo pršet, a proto byl nástup vevnitř. My jsme skončili na 5. místě a jeli do Klatov na zmrzlinu a Černou věž. Potom jsme jeli domů.

Napsala: Lucie Kulhánková

Přepsala: Lenka Waldmannová

 

Druhý ročník soutěže "O pohár starosty obce" - Běšiny - 27.4.2013

V sobotu 27.4. jsme jeli na soutěž do Běšin. Před tím, než jsme jeli, volaly tři maminky, že jsou děti nemocní. Byli to Vašík, Vítek a Tomík. Když jsme dorazili, Věra nás šla zapsat do soutěže, a protože některé děti z Kejnic také onemocněli, dali jsme dohromady jedno složené družstvo. Ještě jsme si prohodili útok, protože někteří kluci museli jet na házenou. Potom jsme lezli na prolézačce, kde jsme si udělali společné foto. Potom byl nástup, byli jsme přivítáni a potom propuštěni do plnění disciplín, ale ještě předtím měli malou poradu vedoucí. Potom jsme se všichni přemístili ke střelbě. Stříleli jsme docela dobře. Potom jsme šli do auta pro přilby a přemístili se k požárnímu útoku. Běželi pouze starší a útok se jim velmi povedl. Jako další disciplína byla štafeta požárních dvojic. Tu běželi starší i mladší. Také se mám docela povedla. Potom jsme se šli najíst. Dostali jsme párek s kečupem nebo hořčicí a pití. Dospělí dostali klobásu. Kdo všechno snědl, mohl jít na prolézačku. Potom jsme šli na štafetu 4x60 m. Nejprve běželi starší, a protože tam nikdo nebyl, zkusili si štafetu i mladší, kterým pomáhali straší. Jako poslední věc, kterou jsme museli udělat, byla štafeta jednotlivců. Běželi Honza Fořt a Michal Hošťálek. Potom házenkáři odjeli a zbytek se šel dívat na připravenou hasičskou akci. Když měla všechna družstva odcvičeno, přišla na řadu disciplína vedoucích. Měli uvázat všechny uzle a smotat hadici na čas. Věrce se to povedlo, ale dostala deset trestných bodů. Po dlouhé době byl nástup. Vyhlašovali se jednotlivci. Michal byl 24. a Honza 21. Potom se vyhlašovala Mladší kategorie a smíšené družstvo bylo na 9.místě a druhé družstvo se umístilo na krásném 2.místě. Dostali jsme krásné diplomy s fotkou našeho družstva. Nakonec se vyhlašovala disciplina vedoucích. Věrka skončila na senzačním 2.místě. Potom jsme jeli do Poříčí a v hospodě si snědli obdržený dort.

Napsal: Jan Fořt

Přepsala: Lenka Waldmannová