Květen

Na první schůzce v květnu jsme běhali štafety a útok CTIF. Štafety zkoušeli hlavně malí, protože je zatím někteří neběhali. Mladší měli vijímečnou schůzku ve středu 8.5., aby si vše pořádně procvičili. Běhali štafety a učili se útok CTIF. Cpátek nám počasí moc nepřálo a my museli být vevnitř. V sále jsme zkoušeli štafetu požárních dvojic a zapojení požárního útoku. Někteří si pinkali míčkem. Než jsme šli domů, dostali jsme křupky a domluvili se, že půjdeme cvičit ještě ve středu. Ve středu jsme zkoušeli hlavně útok CTIF. Ten nám stále moc nejde. V pátek jsme zkoušeli hlavně požární útok. Procvičovali jsme si ještě štafety a řekli si, v kolik v sobotu pojedeme.

 

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Brigáda

V sobotu 4.5. jsme šli na brigádu. Sbírali jsme kameny. Monika ráno koupila rohlíky, abychom měli co k buřtům a potom jsme všichni společně jeli na pole k Třebýcince.Tam už byli dospělí a sbírali  kameny. Když jsme dorazili, na poli už jezdili dva traktory a třetí jsme si vzali my. Všichni jsme se snažili najít co největší kamen. Šli jsme za traktorem a sbírali. Když jsme našli velký kamen, který nešel vyndat, tak se skoro všichni seběhli, aby kamen vyndali. Došli jsme od silnice až k lesu a zpátky. Za celou cestu jsme nasbírali skoro plný vůz kamenů. Na konci jsme se vyfotili u traktoru a potom si opekli buřty. Když všichni dojedli, jeli jsme domů.

Napsal: Filip Slíva

Přepsala: Lenka Waldmannová

Závěrečný sraz hry Plamen 2012/2013 - Žihobce - 18.5.2013

V sobotu 18.5. jsme jeli na závěrečný sraz hry Plamen do Žihobců. Jeli jsme už v 6:30, což bylo pro některé docela náročné. V Klatovech jsme se stavěli pro rohlíky a salámy. Cestou jsme se párkrát ztratili, ale nakonec jsme to našli. Hned jak jsme přijeli, šla nás Věrka přihlásit a na poradu vedoucích. My jsme ze zatím všichni společně přesunuli na hřiště. Odevzdali jsme kroniku s celoroční činností a Honza s Láďou si šli vyzkoušet přeskok. Potom jsme čekali než bude nástup. Když byl zavelen nástup, všichni se postavili a čekali co se bude dít. Nejprve se rozdávali pamětní listy ke 40. výročí hry Plamen a mezi těmi lidmi byl i pan Velíšek. Potom jsme byli přivítáni a puštěni do plnění disciplín. Protože jsme byli ve skupině, která začínala až v 11:30, šli jsme se najíst. Měli jsme rohlíky a salámy. Když všichni dojedli, domluvili jsme se, že půjdeme do muzea. Nepotřebné věci jsme dali do aut a šli jsme. Muzeum Nemesi prohlídli a potom jsme se venku vyfotili. Potom jsme se ještě podívali do kostela a šli zpátky na hřiště. Na hřišti jsme si šli stoupnout k útoku, abychom viděli, jak to všem jde. Když přišel čas, šli jsme si pro přilby a rovnou jsme si vzali i džberovky na útok CTIF. Nejprve běželi útok mladší a útok se jim povedl. Potom běželi starší a jim se taky povedl. Sice jsme byli od bláta a mokří, ale i přes to jsme šli na útok CTIF. Měli jsme vlastní hadice a džberovky. Nejprve běželi starší, kterým se až na některé maličkosti vše povedlo. Starší potom smotali hadice, aby je měli malý připravený a dali jim čísla. Po chvilce běželi mladší, kterým se útok taky povedl. Potom jsme šli do auta pro hadice na štafety požárních dvojic a 4x60 metrů. Nejprve jsme běželi štafetu požárních dvojic. První šli starší a štafeta se jim povedla. Potom šli malí a druhé družstvo byli ti úplně nejmladší, kterým se štafeta velice povedla. Poslední byla štafeta 4x60 metrů. První šli opět starší a štafeta se jim povedla. Druzí šli mladší. První družstvo bylo diskvalifikováno, protože zapojovali proudnici na čáře. A tak vše zůstalo na nejmladších, a proto jsme jim drželi palce a pořádně fandili. Fandili jim i rozhodčí. Když jsme smotali hadice, šli jsme se převléci z mokrých věcí a potom se šli najíst. Protože jsme byli velice hladoví, neměli jsme žádné námitky. Při čekání na nástup si někteří kopali. Odnesli jsme do auta kronik a čekali na nástup. Na nástupu se nejprve vyhlašovali jednotlivci a potom mladší kategorie. Naši malí byli na 3. místě. Měli jsme z toho velikou radost. Dostali medaile a pohár. Potom se vyhlašovala kategorie starších. My jsme zkončili na 16. místě ze 49. družstev. Dále nás velice překvapilo 1. místo Verunky a 2. místo Tomáška v PO očima dětí a ještě 1. místo v hodnocení kronik. Po nástupu se vyfotili mladší z medailemi a potom starší. Domluvili jsme se, že pojedeme do Klatov na zmrzlinu a potom jsme jeli. Všichni jsme se sešli v Klatovech na zmrzlině a potom jeli unavení domů.

Mladší: Verunka K., Péťa, Tomík, Patrik, Vašík, David, Honza K., Pavlík, Verče B. a Filip

Starší: Michal S., Michal H., Láďa, Honza F., Monča, Lucka, Naty a Lenka

 

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová

Okrsková hasičská soutěž

V sobotu 25.5.2013 jsme měli okrskovou soutěž, která se konala v Červeném Poříčí. Měli jsme dvě družstva dětí. Při nástupu nás starosta, pan Bořík, pochválil za velice pěkný výsledek ve hře Plamen. Poté se běželi štafety. Když běželi naši muži, šli jsme jim pořádně fandit, a protože štafetu běžely i ženy, zůstali jsme tam a pořádně jim fandili. Po ukončení štafet byly na řadě útoky dětí. Nejprve běželi starší, kterým se útok povedl. Potom běželi naši nejmladší, kterým se útok za pomoci starších a dospělých povedl. Poté běželi děti z Borov. Po dokončení útoků dětí následovalo vyhlášení. Družstva dostala dort a Věrka za krásné 3.místo ve hře plamen koupila pro všechny rychlé špunty. Dále byly útoky žen a poté mužů.

Napsala a přepsala: Lenka Waldmannová