Listopad

V listopadu jsme chodili do klubovny, kde jsme ty, kteří něco neuměli, doučovali značky, uzle atd. Kreslili jsme si, povídali a hráli hry. Kdo chtěl, mohl si jít hrát do sálu. Hráli jsme tam fotbal a vybíjenou. Když jsme zlobili, rozhazovali a motali hadice na rychlost. Domluvili jsme se, že bychom mohli jet bruslit. V pátek 22.11. jsme jeli do Klatov na zimní stadion bruslit. Jel pouze kdo chtěl. Někdo padal víc a někdo míň. V každém případě jsme si pěkně zabruslili. Nakonec jsme si udělali společnou fotku a unaveni jeli domů. 30.11. jsme měli domluvené čerty. Akce byla velmi hezky připravená.

Čerti, červené Poříčí, 30.11.2013

V sobotu 30.11. jsme se sešli v hospodě. Kde jsme měli připravené „peklo“. Na trůně seděl Lucifer a kolem něj běhal malý roztomilý čertík. Luciper měl knihu hříchů. Postupně si k sobě volal jednotlivé děti. Přečetl jim jejich hříchy a oni mu potom zazívali nebo řekli nějakou básničku. Potom jsme dostali dáreček. Ten ,do nebyl na řadě, mohl ochutnat nakládané utopence a vybrat ty, který mu chutnali nejvíc. K Luciperovi šli i vedoucí. Ti museli zavázat uzle. Po chvilce přišel ještě jeden čert. Náš kamarád z kempu. Nakonec nám Lenka zahrála nějaké písničky z pohádek a ostatní hádali, co to je za písničku. Ještě jsme vyhlásili nejlepší utopence. Potom už čerti odešli a my šli taky domů.