Březen

V březnu jsme chodili do sálu, kde jsme procvičovali štafetu požárních dvojic. Také jsme stále opakovali značky a uzle. Když nebyla moc velká zima, šli jsme na hřiště. Tam jsme běhali štafetu požárních dvojic. Běhali jsme v různých pěticích, aby jsme si procvičili všechny pozice, i když jsme měli domluvné, kdo co poběží. Střídali jsme se v běhání mladší, starší a nejmladší. Když jsme zrovna neběželi, běhali jsme různě po hřišti, to aby jsme se nenudili a nebyla nám zima. Po hodině na hřišti jsme šli do klubovny, kde bylo nádherné teplo a dali jsme si čaj, aby jsme trochu rozmrzli. Když jsme měli čas, šli jsme do sálu a tam hráli fotbal. Dále jsme si rozdělili úseky na štafetě 4x60 metrů a hlavně na útoku CTIF. 15.3. jsme byli na zimním setkání v Nýrsku. Naše družstvo obsadilo úžasné 1. místo v mladší kategorii. Dále jsme se domluvili, kdo poje na soutěž do Nýrska a kdo do Běšin.

Brigáda v lese

V sobotu 8.března jsme šli na brigádu na větve. Šel ten kdo mohl a pomohli nám i někteří rodiče. Jeli jsme do lesa nad lom. Tam už byli dospělí a řezali tam větve. My jsme měli za úkol všechny ty ohromné větve naházet na velkou hromadu. Větví tam bylo hodně a byli různě rozmístěné. Snažili jsme se jich co nejvíce natahat na hromadu. Když jsme toho měli hodně odtaženo, dali jsme si krátkou přestávku na pití. Pořádně jsme se napili a šli dále pracovat. Když jsme měli hotovo, šli jsme s opéct buřty. Pořádně jsme se najedli a potom pomohli naskládat dřevo do káry. Když byla kára plná, sedli jsme si na to dřevo. Potom jsme uhasili ohýnek a jeli domů.

Zimní setkání

V sobotu 15.3. jsme jeli na zimní setkání do Nýrska. Jelo nás šest. A to Filip, Pavlík, Verča, Honza, David a Vašík. David běžel s Dolanskýma. Po příjezdu jsme šli do tělicvičny. Tam jsme soutěžili v 16.disciplínách. Nejprve byl nástup, při němž nás přivítalo několik lidí. Po chvíli jsme byli puštěni do provedení disciplín. Dělali jsme co jsme mohli a to se také ukázalo na výsledcích. Jako nepovinná disciplína bylo oblékání hasiče. My jsme skončili na 3. místě.  Dále se běžel rozstřel v jednotlivcích. Od nás běžela Verča. Potom se vyhlašovali kolektivy. My jsme skončili na 1.  místě. Za odměnu jsme dostali dort. Potom jsme jeli do Poříčí. Tam jsme snědli dort a dostali jsme čaj a palačinky.