Duben

V měsíci dubnu jsme chodili cvičit štafety na hřiště. Nejprve jsme museli připravit dráhy, a proto jsme chodili už před pátou. Cvičili jsme štafetu požárních dvojic a 4x60 metrů. Hlavně jsme nacvičovali útok CTIF, ten nám stále moc nejde. Nejtěžší je nemluvit a s tím mají někteří problémy. Dále jsme museli naučit malé jak mají podávat hadici a kdo musí běžet jako první. Také jsme museli procvičovat ostatní štafety. Dále jsme zkoušeli štafetu a zapojení požárního útoku do Nýrska.  Byli jsme na soutěži v Nýrsku. Stále dokola jsme procvičovali útoky a štafety. Domlouvali jsme se kdo pojede na soutěž do Běšin. Museli jsme hodně procvičovat útok, protože se nám velice rychle blíží soutěže a my chce mít dobré časy.

"Jarní soutěž" v Nýrsku

V sobotu 12.4. jsme jeli na sout do Nýrska. Jela dvě družstva. Předškoláci a 3.kategorie. A to Tomík, Verunka, Eliška, Michal H., Monča a Lenka. Po příjezdu do Nýrska jsme se šli prezentovat. Hned potom jsme šli na hranolky, neboť jsme měli hlad. Ještě jsme je ani nesnědli a už byl nástup. Po nástupu jsme si šli dojíst hranolky a potom šli na jednotlivé disciplíny. Jako první jsne šli tam kde bylo málo lidí. Byl to šplh. Všichni jsme přešplhali. Potom jsme šli na kuželky. Jako obvykle se nám moc nedařilo. Alespoň tři kuželky se povedlo srazit Verunce a Monče. Potom jsme šli na topografii. Malý si opakovali orientaci mapy, ale nakonec ji stejně nezorientovali, ale značky všichni uměli. Potom jsme šli na útok. Připravili jsme si základnu a šli jsme na start. Oboum družstvom se útok povedl. Potom jsme šli na štafetu. Tam jsme museli chvilku čekat. Když jsme konečně šli na řadu, smotali jsme hadice a připravili se. Štafety se nám také povedli. Potom jsme šli na uzle. Všichni jsme ho úspšně zavázali. A jako poslední nám chyběly věcné prostředky. Tam jsme čekali nejdéle. Malý se během čekání šli převléci. Přišli zrovna když jsme šli na řadu. Úspěšně jsme všichni přiřadili kartičky k věcem. Potom jsme šli odevzdat kartičky, převléci se a šli jsme pro pití a lízátka a čekali jsme na nástup. Když bylo konečně vyhlášení seřadili jsme se ve družstvách na hřiště. Nejprve vyhlašovali přípravku, my jsme obsadili nádherné 3. místo. Nakonec vyhlašovali 3. kategorii a my se umístili na 7. místě. Potom jsme jeli do Klatov na zmrzlinu. Dali jsme si točenou zmrzlinu a potom jeli domů.

Třetí ročník soutěže "O pohár starosty obce " - Běšiny

V sobotu 26.4. jsme jeli na soutěž do Běšin. Jela dvě družstva. Obě mladší. Celkem jelo 14 dětí. Po příjezdu jsme čekali na nástup. Jako první nás čekal požární útok. Poprvé jsme ho cvicili v patek na hasičáku a tak byl výsledek nečekaný. Vše nám klaplo a útok družstev „A“ i „B“ se povedl na jedničku. Štafeta 4x60 metrů také nebyla nejhorší. Verunka K. v zápalu boje ztratila botu, ale i tak doběhla co nejrychleji do cíle a bylo jí jedno, že ztratila botu. Zato štafeta požárních dvojic dopadla hrozně. Potom jsem se šli najíst a čekali jsme než bude disciplína vedoucích. Čekání nám zkrátili klatovští hasiči přistavěním cisternové automobilové stříkačky. Dokonce jsme si do ní mohli i sednout. Nechali tam klíčky, ale ty po chvilce raději vyndali. My bychom byli schopní jí i nstartovat. Ukázali nám všechny prostředky, které tam nají když jedou k požáru nebo nehodě. Také jsme mohli vyléz nahoru na cisternu.Tam vylezli všichni, ale potom nechtěli dolů. Potom následovala disciplína vedoucích. Když šla na řadu Věrka, všichni jsme ji hlasitě podpořili. Potom bylo vyhlášení. Věrka obsadila 5. místo v disciplíně vedoucích. Družstvo „A“ zkončilo na 4. místě a družstvo „B“ zkončilo na 5. místě. Obě družstva dostala lopatky. Soutěž jsme zakončili zmrzlinou v Klatovech.