Leden

A je tady nový rok. My jsme se sešli ještě o prázdninách. Bylo nás tam málo, a tak jsme hráli v sále fotbal a nahoře jsme kreslili obrázky do PO očima dětí. Udělali jsme si horký čaj a povídali si. Když jsme se sešli další týden, zkoušeli jsme pohádku na výročku. Ta byla v pátek 17. ledna. Poté jsme chodili opět do sálu a tam rozhazovali hadice, abychom je měli rovně rozhozené, házeli jsme je na kuželku. Průběžně jsme opakovali značky a uzle. Na závěr našich schůzek jsme chodili hrát fotbal do sálu.

Výroční valná hromada SDH Červené Poříčí

V pátek 17.ledna jsme měli výroční valnou hromadu. Na úvod zahráli ti nejmladší pohádku o Boudo budce. Pohádka se nám povedla a byli jsme odměnění velkým potleskem. Potom jsme čekali než nám přinesou hranolky. Měli jsme sedět na místě, ale jako vždy jsme to nevydrželi a běhali všude možně a dělali jsme velký rámus. Věrka nás několikrát musela okřiknout. Dospělí zatím probrali to, co se udělalo v roce 2013 a to co se bude dělat v roce 2014. Potom se roznášelo občerstvení a tím pro nás výroční schůze skončila.