Červen

Měsíc červen by klidný, jelikož jsme měli po všech soutěžích.  V tom případě jsme mohli hrát různé hry, nebo si něco vařili v kotlíku. Jelikož je červen poslední školní měsíc a hodně se jezdilo na třídní výlety nebo se jelo dřív na dovolenou, tak jsme se nesešli všichni. To nám ale nebránilo v hraní míčových her. Jeden pátek jsme jeli na bowling do Přetína. Na konci června jsme měli den dětí, nebo li rozloučení s dalším hasičským rokem. Hned druhý den jsme měli setkání všech členů mladých hasičů (požárníků) u příležitosti 40 let pracování kolektivu. 

 

Bowling

V pátek 19.6. jsme místo hasičáku jeli na bowling do Přetína. Jednu dráhu měli starší a druhou maldší. Hned po příjezdu jsme se pustili do souboje s kuželkami i koulemi. Někomu to šlo víc, někomu méně. Některým mladším dětem museli pomoci rodiče, protože kouli ani neunesly. Stihli jsme několik her. Někteří se později rozházeli, nebo jim pomohli brambůrky nebo pizza a padala jim jedna kuželka za druhou. Po dvou hodinovém házení koulí jsme byli unaveni, a proto jsme ukončili hraní.

 

Den dětí

V pátek 25. jsme si udělali takový dětský den. Přijeli k nám i hasiči ze Švihova. Před tím, než jsme začali soutěžit, nám nad hřištěm zakroužilo letadlo a z něj seskočili parašutisté. Každý seskok jsme odměnili potleskem. Po té už následovali soutěže, skákání v pytli, střelba z kuše, házení sekerou a spousta dalších. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet drátěnou košili a rytířské brnění. Když se všichni dostatečně unavili, mohlo přijít na řadu šermířské představení, kde jsme viděli zápolení s meči, holemi nebo jen rukama. Po skončení se všichni vrhli na opékání buřtíků.

Setkání u přílžitosti 40 let práce kolektivu MH (MP)

V sobotu 27.6. byli pozváni všichni bývalí i součastní členové kolektivu mladých požárníků, dnes hasičů od roku 1974 až dosud. Bylo to setkání u příležitosti 40 let pracování kolektivu. Sešli jsme se i za ne moc dobrého počasí na hřišti, kde při prezentaci každý dostal vizitku se svým jménem. Přivítání provedla Věrka se starostou SDH a starostou obce. Společně jsme zavzpomínali na pracování kolektivu. Po té jsme si my, součastní členové, připravili nekolik soutěží pro ty, kteří se nestyděli a chtěli si zavzpomínat na stare časy. Ti utvořili čtyřčlenná družstva a šli soutěžit a my jsme jim dělali rozhodčí. Všichni si vyzkoušeli část útoku CTIF, střelbu na špejle se sladkou odměnou, vázání uzlů, orientaci mapy a značky. Nejlepší rozhodčí byl Vašík, který nikomu vůbec nic neodpustil. Všichni soutěžící dostali něco dobrého na zub.  Kdo nechtěl soutěžit nebo už dosoutěžil, mohl si prohlédnout všechny kroniky, alba a kalendáře a na nástěnkách popsané fotky z jednotlivých roků. Všichni společne jsme se vyfotili a pan Velíšek nám průběžně četl, kdy kdo chodil na hasiče. Chvíli nám pršelo, ale pan Velíšek si vzal mikrofon a chtěl, aby vždy někdo něco o sobě řekl. Když přestalo pršet, přišlo na řadu šermířské vystoupení o Janu Husovi. Potom az do setmění se povídalo, tančilo a čekalo než přestane pršet, aby mohla začít ohnivá show.