Květen

Hned první pátek květnu byl státní svátek a my mohli jít cvičit už v jednu. Byli jsme na hřišti, kde jsme běhali štafety a vařili si polévku v kotlíku. Další týden to bylo stejné, jen jsme nevařili polévku, ale bramborový guláš. Tentokrát jsme běhali útok CTIF a požární útok.  Naše nejmenší jsme museli naučit útok CTIF, nebylo to snadné, ale naučili jsme je to. Další týdny jsme se věnovali přípravám na okrskovou soutěž a na “Plamen”. Stále dokola jsme nacvičovali útoky a štafety, aby se nám to na soutěžích povedlo.

V neděli 10.5. jsme měli brigádu. Pomohli jsme zemědělskému družstvu ze Švihova seberat kameny z pole. Dopadlo to jako každý rok. Někteří si našli velký kámen a snažili se ho vydolovat. Na konec jsme si opekli buřtíky.

 

Okrsek

V sobotu 16.5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže. Soutěž se tentokrát konala v Borovech. Při dlouhém čekání na začátek soutěže jsme se vyfotili s novými tričky a zkoušeli jsme si překonat dvou metrovou bariéru. Konečně byl nástup. Po něm se připravilo družstvo dětí z Borov, po té běželi naši nejstarší, kterým se útok vcelku povedl. Dále běželo druhé družstvo Borov, po té opět my, tentokrát v namíchaném družstvu (nejmladší + nejstarší). Tomuto družstvu se útok také povedl.  Nakonec běželi naši nejmladší za pomoci dospělých a starších holek. I jim se útok povedl. Potom následovalo vyhlášení dětí. Za dobré výsledky a snahu dostali 2 tašky plné sladkostí, na které jsme se hned vrhli. 

Závěrečný sraz hry "Plamen 2014/2015" - Nýrsko

V sobotu 23.5. jsme jeli na naši největší letošní soutěž, na závěrečný sraz hry Plamen. Letos byla soutěž v Nýrsku. Hned po nástupu jsme šli soutěžit. Začali jsme štafetou požárních dvojic, hned po té následovala štafeta 4x60 metrů. Potom byl na řadě požární útok, který se letos běhal na dva pokusy, což jsme v mladší kategorii rádi využili, jelikož jsme udělali technický přestupek. Druhý pokus se nám povedl, i když jsme měli malý problém s rozpojenou hadicí. Na konec jsme předvedli požární útok CTIF. Monika, Honza F. a Pája si ještě zaběhli štafetu jednotlivců. Po dokončení soutěží přišla vhod svačina. Potom jsme čekali než dosoutěží  i družstva z druhé skupiny. Čekání jsme si zpříjemňovali na skákacím hradě, nanuky a dalším vyváděním. Při závěrečném nástupu získali Anička, Daník a Vítek ocenění za obrázky v soutěži PO očima dětí. Krásné je i deváté místo v kategorii mladších a ještě krásnější šesté místo v kategorii starších. K tomu ještě páté místo Moniky a šesté místo Honzovo F. v jednotlivcích.