Červenec

V sobotu 16.7.2016 jsme měli hasičskou soutěž o pohár starosty obce spojenou s oslavami výročí sboru. Tentokrát jsme se sešli u hasičárny, kde se pokládal věnec k pomníku a potom se šel průvod obcí na hřiště za doprovodu školní kapely ze Švihova. Na hřišti se zahájila tradiční soutěž „O pohár starosty obce“, kde jsme předvedli, co jsme se naučili s hasičskou technikou při požárním útoku.
Letos jsme dali dohromady dvě družstva, nejstarší a mladší družstvo. Obě družstva předvedla povedený útok, za což byla odměněna hlasitým potleskem a sladkou odměnou.