Červen

V červnu jsme měli nabytý program. Na každý týden jsme měli něco naplánováno. Jako první byl fotbal s rodiči. Nejprve hráli děti s rodiči a později zůstali jenom rodiče. Další týden jsme byli dopoledne pozvaný na soutěž „Švihovský kabrňák“ a odpoledne hned po soutěži jsme jeli na dětský den do Biřkova. Další týden jsme měli dětský den u nás a to i se šermířským vystoupením. A jako poslední nás čekali rafty na zámeckém rybníce. Měli jsme dva, jeden hasičský a jeden nám půjčil Vašek Duchek a ten byl na baterku. Takže starší kluci museli pádlovat a mladší se jenom vozil a někdo si zkusil i kormidlovat. To byl náš poslední hasičák před prázdninami, ale uvidíme se ještě v červenci na naší tradiční soutěži.


Kabrňák

V sobotu 10.6.2017 jsme dopoledne jeli do Švihova na "Švihovského kabrňáka". Byl to první ročník soutěže. Švihovský kabrňák je soutěž pro zdatné jedince. Čím starší závodník, tím těžší je závaží v batohu, kladivo, barel, a hlavně figurína. A protože nejsme žádné třasořitky, ukázali jsme, co v nás je a získali jsme pět zlatých medailí v jednotlivých kategoriích. Na závěr byla ukázka z výcviku policejních psů.

Dětský den - Biřkov

Hned po skončení Švihovského kabrňáka jsme se auty přesunuli do Biřkova, kam jsme byli pozvaní na místní Dětský den. Byla zde pro nás připravena poznávací trasa po zeměkouli s různými úkoly. Po splnění všech deseti úkolů každý dostal lístek do "koulí na vodě" (zorbing). Největší senzací byla opět pěna, do které mohli všichni vběhnout najednou a nečekat frontu jako do koulí. Tentokrát nám přálo i počasí, tak že i po opadnutí pěny nebyla zima.

Dětský den - Červené Poříčí

V pátek 16.6.2017 byl místo tradičního hasičáku Dětský den v Červeném Poříčí. Byly připraveny různé hry a soutěže. Ty nejlepší soutěže nám ovšem připravila šermířská skupina Šermdivadlo Clatonia. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu z luku a kuše, házení sekyrkou, obléci se do opravdové drátěné košile, nasadit rytířskou helmu, či potěžkat opravdový meč. Zkrátka mohli jsme se krásně vydovádět. Po opečení tradičních buřtíků nám šermíři předvedli jejich hru "Není uher jako Uher", při které jsme se zasmáli i obdivovali jejich šermířské umění.