Říjen

V říjnu nás čekala jedna z nejdůležitějších soutěží - Podzimní sraz hry Plamen, která se konala v Předslavi. Bylo potřeba se na ní pořádně připravit. Zopakovat si všechny značky, uzle, zdravovědu, technické prostředky, co se čím hasí, střelbu a hlavně natrénovat štafetu.

Stále nám dělá problémy zrvověda, kterou pořád opakujeme a pořád se nám moc nedaří naučit se jí. Uzle jsou na tom hodně podovně, ale možná o trochu lépe. Avšak je stále musíme opakovat, protože je zapomínáme. Štafeta nám šla ze všecho nejlépe.

Když jsme měli po soutěži, uklidili jsme na hřišti štafetu a začali jsme chodit do klubovny, kde jsme hráli stolní hry, chodili do sálu hrát míčové hry.

Předslav

V sobotu 21.10.2017 jsme se zúčastnili podzimního srazu hry "Plamen 2017/2018", který se letos konal v Předslavy. Letos nám počasí přálo. Sice nám trochu foukal vítr, ale svítilo sluníčko.

Soutěžilo se ve štafetě CTIF a závodu požárnické všestrannosti. Jeli jsme všichni, kteří jsme mohli. Na štafetě CTIF se představilo jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších. Mladší využili dva pokusy. Starším štěstí moc nepřálo, při prvním pokusu se nám zranil Dominik.

V závodu požárnické všestrannosti jsme soutěžili se třemi hlídkami. Dvě hlídky tvořili ti mladší. Všichni se dokázali poprat s veškerými záludnostmi závodu, kterými byla střelba ze vzduchovky, šplh po vodorovném laně, uzlíky, zdravověda, topografie, hasebními prostředky i značením tratě a s vypětím všech sil doběhli do cíle. Když jsme nabrali trochu sil, šli jsme se ohřát a dali jsme si svačinu.

Celkově jsme zatím (po dvou disciplínách) shodně na 19. místě, mladší z 25. družstev a starší z 32. družstev.