1974

     V září roku 1974 zahájilo první družstvo požárníků pod vedením pana Jiřího Velíška svou činnost. První družstvo se skládalo ze 17 členů. Byli to: Zuzana Maříková, Jitka Křenová, Hana Niklesová, Jarmila Petlanová, Ladislav Voráček, Milan Voráček, Olga Voráčková, Vladislav Hlinka, Marie Hlinková, Jan Rous, Václav Rous, Jitka Misterková, Anna Misterková, Miroslav Majer, Zdeněk Štengl, Zdeněk Muller a Jiří Sýkora.

      První soutěž se skládala z těchto disciplín: - kvíz z ideově výchovné části

                                                                    - kulturní program na libovolné téma.

21.12. se konala výroční členská schůze ČSPO. Schůzi zahájil s. Andrlík. Po přivítání hostů se držela minuta ticha a tím uctili památku zemřelých členů. Dalším bodem programu bylo vystoupení mladých požárníků a poté následovala diskuze.