1976

     V únoru na jednu ze schůzek si pozvali s. Voráčka, aby jim pověděl něco o únorových událostech roku 1948.

9.4. se zúčastnili starší požárníci sbírání kamene na pozemcích JZD. Na úklidu v požární zbrojnici se jich sešlo 10 a tak si ji trochu uklidili.

V prosinci zhotovili vývěsní skříňku s preventivním námětem. Do skříňky dali své obrázky a vložili povídání o vzniku požáru v zimním období a o zabránění těchto požárů.