1977

     V dubnu si udělali malý výlet na Stramchyni . Je to nejvyšší zalesněný kopec v okolí obce.Cestou si každý nasbíral co chtěl např. květ trnky, těch tam rostlo hodně.Počasí jim přálo a vycházka se povedla.

Skoro všichni měli kola a tak si zajeli do Lužan. Navštívili šlechtitelský a seminářský statek Lužany zaměřený na cibulky tulipánů. Když tulipány rozkvetou vypadají jako pestrobarevný koberec. Na každém poli se pěstuje jiná barva.Všem se tulipány velice líbily.

O prázdninách se konal táborový oheň s opékáním buřtů.Byly připravené různé hry.

Měli za úkol co nejpřesněji složit a rozložit hadice, do soutěže se také započítával čas. Všem se táborák moc líbil a doufali, že budou mít ještě jeden.