1980

Začátkem jara bylo pěkné počasí, a proto nacvičovali jednotlivé disciplíny, které budou na závěrečném srazu. Po nácviku si hrají s míčem.

Směna NF se konala 26. dubna. Vedoucí a přeseda základní organizace upravovali okolí kulturního domu a požární zbrojnice.

V podvečer 1. máje přišel s. František Majer a pověděl jim o historii 1. máje, kde se poprvé slavil a proč všichni pracující tento svátek slaví.

18. října 1980 se v Nýrsku konal 1. sraz celostátní hry „Plamen 81“. Družstvo mladých požárníků z Červeného Poříčí se od září připravovalo na odborné otázky i na branný závod. Závodu se zúčastnili Marta Klímová, Marie Andrlíková, Miroslav Kovařík, Jitka Kovaříková, Zdeněk Štengl, Zdeněk Voráček, Jana Velíšková, Luboš Voráček, Karel Voráček, Martina Nováková a Iveta Luňáčková pod vedením vedoucího pana J. Velíška a jeho instruktorky O. Voráčkové.

22. listopadu 1980 se v místním sále restaurace konala výroční členská schůze.

Na schůzkách mladí požárníci společně oslavili Vánoce a Nový rok.