1981

V průběhu ledna a února se konaly besedy se zajímavými lidmi.

V březnu bylo připraveno pásmo básniček a písniček k Mezinárodnímu dni žen.

Na jaře byl uspořádán celodenní výlet do Chudenic, kde všichni cyklisté navštívili botanickou zahradu. Výlet se všem líbil.

Do prázdnin na pravidelných schůzkách požárníků zažily děti spoustu legrace a přitom stihly plnit i odznaky znalosti – kronikář, preventista, instruktor a strojník.

Závěrečný sraz hry „Plamen 81“ se konal v Myslívě 2. května 1981.

3. října 1981 se v Točníku konal 1. sraz celostátní hry „Plamen 82“. Z Červeného Poříčí byli přihlášeni: Břetislav Pech, Jaroslav Kovařík, Luboš Voráček, Karel Voráček, Zdeněk Voráček, Jindřich Voráček, Jan Hofmeister, Jiří Hofmeister, Roman Špergl, Jan Kovařík, Milena Voráčková, Jitka Kovaříková, Marie Andrlíková, Jana Velíšková a Iveta Luňáčková pod vedením vedoucího pana J. Velíška a jeho instruktorky O. Voráčkové.

Na podzim se konala bramborová brigáda.

Na výroční schůzi měli mladí požárníci opět připraven kulturní program a vyslechli si hodnocení své práce za minulý rok.