1982

Přes zimu chodily děti do lesa, kde poznávaly stopy lesní zvěře. Na ostatních schůzkách si procvičovaly uzle, zdravovědu a těšily se na teplo, aby mohly vyběhnout ven. Jakmile se oteplilo, začaly nacvičovat štafetu a požární útok.

Závěrečný sraz hry „Plamen 82“ se konal v Janovicích 8. května 1982.

9. října 1982 se v Horažďovicích 1. sraz celostátní hry „Plamen 83“. Z Červeného Poříčí byli přihlášeni: Břetislav Pech, Petr Voráček, Luboš Voráček, Jindřich Voráček, Jan Hofmeister, Jiří Hofmeister, Roman Špergl, Milena Voráčková, Jitka Kovaříková, Josef Cipera a Iveta Luňáčková pod vedením vedoucího pana J. Velíška a jeho instruktorky O. Voráčkové.

O Vánocích si děti připomněly, jak se Vánoce slavily v dřívějších dobách.