1986

V zimě děti občas chodili ven a hrály různé hry např. soutěž o nejhezčího sněhuláka. A když zůstaly v klubovně tak si procvičovali uzly.

Na schůzkách co následovaly, se požárníci pořád připravovali na závěrečný sraz, ale v březnu nezapomněli na svoje maminky a babičky a vyrobili jim nějakou věcičku k MDŽ.

Závěrečný sraz hry „Plamen 86“ se konal v Sušici 2. května 1986.

28. června 1986 se konala v naší obci oslava 100. výročí založení požárního sboru.

V celostátní hře „Plamen 87“ byly přihlášeni členové: Jan Hofmeister, Milena Voráčková, Milena Voráčková, Tomáš Voráček, Vlastimil Gardoš, Michal Krejcar, Jana Pechová, Vladimíra Klímová, Václava Hájková, Věra Hermanová, Vojtěch Pátek, Václav Brož, Lenka Brožová, Josef Cipera, Jan Kovařík, Milan Kaleja, Renata Dugovičová, Milan Kaleja, Vladimír Vlček, Jan Švugr.

První schůzky byly pro požárníky opakovací. Chodili ven a stříleli ze vzduchovky nebo házeli na terč granátem.

11. října měly děti branný závod v Točníku. První družstvo se umístilo na 17. místě a druhé na 46. místě z 52 družstev.