1987

V dubnu se konala národní směna před májovými oslavami. Děti odpracovaly 20 hodin.

Závěrečný sraz hry „Plamen 87“ se konal ve Strašíně 9. června 1987. Obsadily místo 21. z 43 družstev.

V celostátní hře „Plamen 88“ byly přihlášeni členové: Tomáš Voráček, Michal Krejcar, Jana Pechová, Vladimíra Klímová, Václava Hájková, Věra Hermanová, Václav Brož, Lenka Brožová, Josef Cipera, Jan Kovařík, Milan Kaleja, Renata Dugovičová, Milan Kaleja, Vladimír Vlček.

3. října byl branný závod v Žihobcích. Dívky obsadily 10. místo a chlapci 31. místo z 64 družstev.

V listopadových schůzkách se požárníci připravovali kulturní pásmo na výroční schůzi. V druhé polovině se scházeli v sále kulturního domu a hráli míčové hry.