1990

Děti se také zúčastnily soutěže „ Požární ochrana očima dětí.“  25. března byly navštívit výstavu soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kde byly vystavěny 2 obrázky od našich požárníků a to Hanky Vlčkové a Pavlíny Čížkové.

Závěrečný sraz hry „Plamen 90“ se konal ve Strážově 5. června 1990. Děti obsadily 12. a 18. místo.

V celostátní hře „Plamen 91“ byly přihlášeni členové: Věra Hermanová, Milan Kaleja, Vladimír Vlček, Petra Krsová, Pavlína Čížková, Miroslav Čížek, Hana Vlčková, Martina Hermanová, Lenka Duchková, Petr Brada, Jaroslav Grňo, Jan Voráček, Václav Bořík.

Dne 10. října byla Sušici závod požárnické všestrannosti. Umístili se na 29. místě a na 54. místě.