1991

V únorových a dubnových schůzkách se opakovalo na soutěže. 23. a 30. 3. měli děti sjednanou brigádu na úpravu hřiště sokola.

Dne 1. května pozvali požárníci na prvomájovou oslavu MP Borovy. Hrály s nimi hry a pak si i opekli vuřty.

Závěrečný sraz hry „Plamen 91“ se konal v Rábí 11. června 1991. Děti obsadily 17. místo z 30 družstev.

V celostátní hře „Plamen 92“ byly přihlášeni členové: Pavlína Čížková, Miroslav Čížek, Hana Vlčková, Martina Hermanová, Lenka Duchková, Petr Brada, Jaroslav Grňo, Jan Voráček, Václav Bořík, Martina Hlinková, Bradová Mirka, Bořík Tomáš, Eva Duchková.

19. 10. 1991 se pořádal branný závod v Myslívě. První skupina nasbírala 19 trestných bodů, ale umístilo se na krásném 20. místě a druhá skupina skončila na 42. místě.

Na schůzkách, které probíhaly po závodě, se nejen hrály hry, ale i se procvičovalo na další soutěž.