1992

Začátkem února si zřídili klubovnu v kulturním domě. Měli hodně práce s uklízením a dohodli se, že se budou scházet i vícekrát v týdnu. V této době začali panu Velíškovi pomáhat jako instruktorky Věra Hermanová a Jana Pechová.

V březnu se chodilo ven procvičovat štafetu 4x60m, štafetu požárních dvojic a požární útok. I když se pilně připravovali na soutěž, zbyl čas i na různé hry.

A už je tu zas závěrečný sraz hry „Plamen 92“, který se konal v Hradešicích 16. června 1992.

17. října se jelo na kolech do Borov na branný závod. Počasí bylo mlhavé. Na start vyběhlo družstvo s pořadovým číslem 4.