1993

     16. ledna si vyšli na předem připravenou cestu. Bylo pěkné počasí, sluníčko svítilo a nebyl sníh. Šlo 6 mladých požárníků a někteří dorostenci a ti sbírali dříví a klestí, které jim v klubovně došlo. Splnili asi 15 úkolů a v jednom z nich museli nasbírat tašku plnou šišek. Poslední úkol byl však nejlepší, protože museli najít ostatní.

     Soutěž v Nýrsku se povedla, ale počasí jim moc nepřálo. Byla zima, mrzlo a mrholilo zároveň. Po nástupu začali plnit disciplíny. Jako první šli na štafetu požárních dvojic, potom na štafetu jednotlivců, která se jim moc nepovedla. Dále šli na požární útok a štafetu 4x60 m. Snědli si svačinu a čekali na výsledky. Měli velkou radost, protože se umístili na 9. místě z 21 družstev.

Před vánocemi si udělali vánoční besídku. Poslechli si vánoční koledy a taky si zazpívali.Pouštěli skořápky se svíčkou na vodu, rozsvítili svícny a zasoutěžili si.