2010

     V sobotu 17.4. jsme jeli do Nýrska, kde byly soutěže. Jelo nás celkem 6. Byla to dvě družstva: 3 holky a 3 kluci.Jeli jsme tam úplně poprvé a nevěděli jsme, co nás čeká. Všechno jsme si procvičovali a nakonec nikdo neshodil ani jednu kuželku. Kluci se umístili na 13. místě a holky na 9. místě.Za odměnu jsme dostali hranolky s kečupem.

V květnu jsme jeli na soutěž do Rábí, ale cestou se nám rozbilo jedno auto a tak jsme přijeli o trochu později. Měli jsme dost času a tak jsme se šli podívat na hrad, odkud bylo na hřiště, kde se cvičilo, dobře vidět. Všechno se nám povedlo, a tak když se vyhlašovali výsledky byli jsme překvapeni, že jsme na 8. místě. Vašek běžel štafetu jednotlivců a obsadil 17 místo z 50 kluků. Ještě jsme byli za odměnu na zmrzlině a už jsme jeli domů.