Informace o nás

19.01.2014 15:52

Z nejstarší kroniky našich dětí a mládeže se dozvídáme, že kolektiv Mladých požárníků byl u Základní organizace Svazu požární ochrany v Červeném Poříčí založen v roce 1974. Družstvo čítalo 17 dětí ve věku od 7 do 15-ti let a jejich vedoucím se stal Jiří Velíšek z č.p.80, který tento kolektiv úspěšně vedl až do roku 1993, kdy předal „otěže vedoucího“ své nástupkyni Věře Hermanové, provdané Waldmannové, původně z čp.61, nyní bydlištěm Lhovice č.p.11, která vede mladé hasiče neméně úspěšně dodnes. Ale zpět do historie :

    Hned na podzim roku 1974 započalo družstvo mladých požárníků svoji dlouholetou dráhu účastí na podzimním kole celostátní hasičské soutěže s názvem „Hra Plamen“, jejíž vznik se váže k roku 1972 a která se, s nepatrnými obměnami, koná každoročně do dnešních dob.

    V rámci Hry Plamen se v současnosti mladí hasiči musí například účastnit brigád na zlepšení životního prostředí, údržbě výzbroje a výstroje, pečovat o starého člena, pořádat a účastnit se různých besed, turistických výletů, kulturních a společenských akcí, navštívit výstavy a muzea, zhotovit nástěnky, získat odznaky odbornosti a výkonnostní třídy mladých hasičů a zpracovávat dění a historii mladých hasičů formou kroniky. A samozřejmě kromě těchto aktivit se naši mladí hasiči zúčastňují okrskových a ostatních hasičských soutěží u nás a v blízkém okolí a v rámci Hry Plamen též jarního a podzimního kola. Podzimní kolo obsahuje štafetový běh CTIF a závod požárnické všestrannosti, kdy družstvo mladých hasičů při 2-3 km dlouhém běhu v terénu musí úspěšně zvládnout na 6-ti stanovištích střelbu ze vzduchovky, základy topografie, zdravovědy, požární ochrany, vázání uzlů a překonání vodorovného lana. Zato na jarním kole čeká naši mládež hned disciplín pět! Je to požární útok s vodou, štafetový běh 4x60 m s překážkami, štafeta požárních dvojic, útok CTIF a nepovinná disciplina štafeta jednotlivců.